Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Επίγεια Λήψη

Εξωτερικός μίκτης TV/SAT ,συνδεσμολογίας F

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εσωτερικός μίκτης TV/SAT ,συνδεσμολογίας F

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επαγωγική µεταλλική επίγεια και δορυφορική πρίζα διέλευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Indoor Digital Terrestrial Antenna, compact size flat panel, gain 9dB

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Indoor Digital Terrestrial Antenna, compact size flat panel, built-in amplifier, gain 34dB

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κεραία υψηλής απολαβής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επίγεια Εξωτερική Κεραία TV AX 900 LTE Opticum

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Logarithmic UHF antenna c21-69, G=10,5dB, F connector

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιλαμβάνει φίλτρο Lte

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιλαμβάνει φίλτρο Lte

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κεντρικός Ενισχυτής ευρείας ζώνης V / UHF, 25/33 dB, 117 dBV

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ