Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Κεντρικές μονάδες

Το LightSYS ™ 2 είναι ένα επαγγελματικό υβριδικό σύστημα ασφαλείας για οικιακούς και εμπορικούς τομείς που είναι ευέλικτο, αξιόπιστο και εύκολο στην εγκατάσταση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κεντρικός πίνακας 8 ζωνών επιτηρούμενων από τερματική αντίσταση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η σειρά των πινάκων ελέγχου και των εξαρτημάτων Runner TM επιτρέπει στους εγκαταστάτες και στους τελικούς χρήστες να επωφεληθούν από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και λειτουργιών προσαρμοσμένων τόσο στις ενσύρματες όσο και στις ασύρματες εφαρμογές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο εγκέφαλος του συστήματος συναγερμού Ajax.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ