Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Access Control

Τα συστήματα ελέγχου φυσικής πρόσβασης (Access Control) αποτελούν την ιδανική λύση όταν απαιτείται έλεγχος της ταυτότητας του ατόμου που εισέρχεται σε κάποιο χώρο. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εγκατασταθεί το αντίστοιχο σύστημα στις θύρες που πρέπει να ελεγχθούν και να αποδοθούν δικαιώματα εισόδου στους κατόχους καρτών. Κάθε επισκέπτης των χώρων θα πρέπει να εφοδιαστεί με κάρτα στην οποία αποδίδονται τα αντίστοιχα δικαιώματα. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης αποτελούνται από τα παρακάτω υλικά :

• Καρταναγνώστης
• Ελεγκτής
• Ηλεκτρικό Μάνδαλο (Κυπρί)
• Λογισμικό διαχείρισης
• Κάρτες ή πληκτρολόγιο

Σε κάθε σημείου ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει τροφοδοσία για την ενεργοποίηση του συστήματος και δίκτυο για την μετάδοση της πληροφορίας στο λογισμικό διαχείρισης. Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας και θα σας προτείνουμε το κατάλληλο προϊόν.