Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

LNB

http://www.di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/lnb7.jpg

TWIN RED ROCKET

Noise figure 0,1dB, for 2 sat receivers