Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Καταγραφικά

http://www.di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/07/hero-1920x800.jpg

Ενσύρματα CCTV

Οι κάμερες στα κυκλώματα της συγκεκριμένης κατηγορίας συνδέονται με την οθόνη και το σύστημα καταγραφής με τη βοήθεια καλωδίου. Τα πλεονεκτήματα είναι η ποιότητα της εικόνας αφού υπάρχει παντελής απουσία παρεμβολών και  η δυνατότητα τοποθέτησης των καμερών σε μεγάλη απόσταση από το υπόλοιπο σύστημα. Μειονεκτήματα είναι οι περισσότερες εργασίες κατά την εγκατάσταση.