Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Πρίζες - Μίκτες

http://www.di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/epigeios-prizes4.jpg

OPTICUM AX ΜΙΚΤΗΣ TV-SAT OUTDOOR

Εξωτερικός μίκτης TV/SAT ,συνδεσμολογίας F

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Αριθμός εισόδων SAT 1
Αριθμός εισόδων TV 1
Εύρος συχνότητας τηλεόρασης 5-862 MHz
Περιοχή συχνοτήτων SAT 950-2150 MHz
Τηλεόραση απόσβεση 3 dB
SAT 3 dB εξασθένηση βρόχου
Επιτρέπει τάση 24V DC, τάση 500mA (μέγιστη)