Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Modulator

http://www.di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/modulator2.jpg

MAW-200 IKUSI

Το MAW-200 είναι ένα νέο Modulator της Ikusi, το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση με δορυφορικούς δέκτες, κάμερες, DVD Players και άλλες συσκευές εικόνας και ήχου.

Η διαμόρφωση του σήματος video πραγματοποιείται απευθείας σε DSB με μονοφωνικό ήχο, ενώ διατίθεται stereo είσοδος ήχου, η οποία μετατρέπεται αυτόματα σε mono εσωτερικά. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ελαφράς μετατόπισης του Video carrier κατά +/- 2.5 MHz, ενώ διατίθεται και ενσωματωμένη γεννήτρια test pattern.

Το Modulator διαθέτει 2 μπουτόν και ένα διψήφιο Display για επιλογή και ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας, ενώ υπάρχει και είσοδος RF για coupling των σημάτων της κεραίας και του υπό διανομή σήματος. Ο διαμορφωτής μπορεί να τοποθετηθεί σε πλαστικό κουτί για εξωτερική χρήση ή στον τοίχο για εσωτερική.