Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Πρίζες - Μίκτες

http://www.di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/epigeios-prizes2.jpg

IKUSI ΠΡΙΖΑ TV-SAT ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ

Μεταλλική τερματική πρίζα
• Διπλή: 1 έξοδος TV+FM, 1 έξοδος SAT
• Απώλεια αποδέσµευσης: TV <1dB, SAT <2dB
• ∆ιέλευση ρεύματος DC στην έξοδο SAT