Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Πρίζες - Μίκτες

http://www.di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/epigeios-prizes1.jpg

IKUSI ΠΡΙΖΑ TV-SAT ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ

Επαγωγική µεταλλική επίγεια και δορυφορική πρίζα διέλευσης
• Για σύνδεση σε στήλη παλαιού τύπου
• Συχνότητες: TV/RD 5-862MHz, SAT 950-2300MHz
• Εξασθένηση αποδέσµευσης: TV 10dB, SAT 11dB
• Διέλευση ρεύματος DC στην έξοδο SAT