Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Modulator

http://www.di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/modulator4.jpg

Ψηφιακό Modulator DVB-T Opticum

Ψηφιακό Modulator DVB-T Opticum – HDMI input
Ο διαμορφωτής HDMI Opticum σας επιτρέπει να διανείμετε το σήμα από μια πηγή HDMI σε όλες τις τηλεοπτικές συσκευές, σαν να ήταν ένα πρόσθετο κανάλι DTT.
Αυτή η μονάδα σαρώνει την εικόνα σε 1080p, την συμπιέζει σε MPEG4 και την διαμορφώνει σε COFDM έτσι ώστε το σήμα να μπορεί να διανεμηθεί μέσω του ομοαξονικού καλωδίου, σε Full HD.