Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση, στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση των κινδύνων από αυτές.

http://www.di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/fire11.jpg

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού

  • Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού (συμπεριλαμβάνεται η βάση)
  • Μοντέλο 2 καλωδίων.
  • Δύο LED ορατά σε γωνία 360°.
  • Προηγμένη ψηφιακή ανίχνευση με την χρήση αλγορίθμων.
  • Ανθεκτική κεφαλή αισθητήρα, δεν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης.
  • SMD σχεδιασμός κυκλώματος υψηλής ποιότητας και εγγυημένη αξιοπιστία.
  • Έξοδος για φωτεινό επαναλήπτη.
  • Βάση ανιχνευτή: standard.