Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση, στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση των κινδύνων από αυτές.

http://www.di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/fire4.jpg

Καλωδιο πυρανιχνευσης

Καλώδιο πυρασφάλειας πυράντοχο 2 x 1mm θωρακισμένο εξωτερικής διατομής 6,8 mm