Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Καταγραφικά

http://www.di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/07/hero-1920x800.jpg

Ασύρματα CCTV

Οι κάμερες συνδέονται με το υπόλοιπο σύστημα (οθόνη και σύστημα καταγραφής) ασύρματα. Πλεονεκτήματα η δυνατότητα εύκολης αναδιάταξης και φορητότητας του όλου συστήματος και η  δυνατότητα τοποθέτησής τους σε σημεία όπου είναι δυσχερής η ανάπτυξη ενσύρματης εγκατάστασης.

Τα μειονεκτήματα είναι η επικοινωνία των ασύρματων καμερών με το υπόλοιπο σύστημα προϋποθέτει την ύπαρξη μιας αποκλειστικής συχνότητας στην οποία πραγματοποιείται η μετάδοση του σήματος της εικόνας, η παρουσία παρεμβολών που μπορούν να επηρεάσουν την μεταδιδόμενη εικόνα και η ποιότητα της εικόνας η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με την εικόνα που παρέχει ένα ενσύρματο σύστημα. Οι περιορισμοί μεταβάλλονται ως προς την απόσταση μεταξύ των καμερών και του υπόλοιπου συστήματος λόγω του φαινομένου της εξασθένησης του σήματος.