Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση, στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση των κινδύνων από αυτές.

http://www.di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/fire8.jpg

Ανιχνευτής Προπανίου

Ανιχνευτής Προπανίου

  • Διαθέτει LED.
  • Τάση 24V DC
  • Με relay